برگزاري كارگاه اخلاق حرفه اي براي اعضاء هيات علمي علوم

1229.jpg

برگزاري كارگاه اخلاق حرفه اي براي اعضاء هيات علمي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور در تاريخ ۱۲ بهمن ۹۵

برگزاري كارگاه اخلاق حرفه اي براي اعضاء هيات علمي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور در تاريخ ۱۲ بهمن ۹۵
كارگاه مجازي اخلاق حرفه اي براي اعضاء هيات علمي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي EDC برگزار مي شود.
 
 
 
به گزارش روابط عمومي حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي- دكتر دنيا صدري مدير مركز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشكي در اين زمينه گفت: پيرو الزامات وزارت بهداشت و در راستاي عملياتي شدن بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي و تاكيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك دوره  كارگاه اخلاق حرفه اي با تاكيد بر الزامات اخلاقي در علوم باليني پزشكي به صورت مجازي (الكترونيكي) در تاريخ ۱۲/۱۱/۹۵ براي اعضاي هيات علمي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور برگزار مي شود.
 
 

اعضاي هيات علمي مي توانند با مراجعه به پايگاه http://sc.iauec.ac.ir از تاريخ ۹۵/۱۱/۲ الي ۹۵/۱۱/۱۰ ثبت نام و پس از دريافت كدكاربري و رمز عبور از ساعت ۸ صبح الي ۱۶ مورخ ۹۵/۱۱/۱۲ در آدرس http://ecourse.iauec.ac.ir در كارگاه فوق شركت و گواهي شركت دريافت نمايند.

  • پنجشنبه 07 بهمن 1395
0 نظر

سه شنبه 24 تير 1399 . 09:59 .