نهمین المپیاد علمی دانشجویی

نهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در ۵ حیطه اصلی... برگزار خواهد شد.

با توجه به تغییر شیوه نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اطلاع می رساند نهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در ۵ حیطه اصلی... برگزار خواهد شد.
احتمالا منتخبین هر واحد پس از معرفی به دفتر استعداد درخشان حوزه علوم پزشکی جهت شرکت در آزمون انفرادی در مناطق آمایشی در هفته سوم اردیبهشت 96 به رقابت می پردازند.
عناوین حیطه ها:
تفکر علمی در علوم پایه : بدون محوریت خاص در نهمین المپیاد علمی دانشجویان پزشکی
استدلال بالینی
مدیریت نظام سلامت
فلسفه در پزشکی
آموزش پزشکی(حیطه جدید): با محوریت دانشجو و یادگیری است. هنوز رفرنس خاصی در این حیطه از سوی وزارت بهداشت اعلام نگردیده است.

  • چهارشنبه 22 دي 1395
0 نظر

دوشنبه 04 ارديبهشت 1396 . 07:57 .