برگزاری سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی

Attachment2016118916.JPG

دومین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی (روش های نوین در ویرایش ژنوم و سلول درمانی)

ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های  بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه های کشور و به منظور ارتقای دانش اساتید و دانش آموختگان این حوزه،اقدام به برگزاری سمپوزیوم های یک روزه نموده است .در همین راستا این ستاد با همکاری دانشگاه شهید بهشتی دومین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی (روش های نوین در ویرایش ژنوم و سلول درمانی)را درتاریخ 18 آذر ماه 95 و در دانشگاه شهید بهشتی ،سالن شهید بهشتی برگزار خواهد کرد.

  • دوشنبه 15 آذر 1395
0 نظر

يکشنبه 29 مهر 1397 . 10:21 .