برگزاری دومین جلسه مطالعات کیفی

۲۰۱۶۱۱۰۷_۱۴۵۲۳۵.jpg

دومین جلسه مطالعات کیفی روز دوشنبه مورخ 95/08/17برگزار شد.

کارگاه مطالعات کیفی در دانشکده پزشکی با حضور سرکارخانم دکتر ناهید توفان روز دوشنبه مورخ 95/08/17برگزار شد.

در این کارگاه به بحث پیرامون ویژگیهای مطالعات کیفی، روشهای جمع آوری اطلاعات ، سبکهای مطالعات کیفی ، نمونه گیری در مطالعات کیفی ، پایایی و اعتبار سنجی در مطالعات کیفی، اخلاق در مطالعات کیفی و آنالیز کیفی پرداخته شد.

  • شنبه 15 آبان 1395
0 نظر

دوشنبه 30 مهر 1397 . 19:45 .