کارگاه مجازی آشنایی با آزمون ساختاردار عینی (OSCE)

4.jpg

سومین کارگاه مجازی آشنایی با آزمون ساختاردار عینی(OSCE)ویژه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی

معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای توانمندسازی اعضای هیات علمی رشته های علوم پزشکی کارگاه آشنایی با آزمون ساختاردار عینی را به صورت مجازی در تاریخ 95/08/12 برگزار می نماید.

اعضای محترم هیات علمی از تاریخ95/07/28الی95/08/11 میتوانند اقدام به ثبت نام نموده و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور از ساعت 8صبح الی 16 روز چهارشنبه مورخ 95/08/12 به آدرس برگزاری دوره مراجعه ودر کارگاه فوق شرکت نموده و گواهی شرکت دریافت نمایند.

عنوان دوره : OSCE

آدرس وب گاه ثبت نام : http://sc.iauecac.ir

آدرس برگزاری دوره : http://ecourse.iauec.ac.ir

  • شنبه 08 آبان 1395
0 نظر

چهارشنبه 07 آبان 1399 . 04:12 .