آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان

index.jpg

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

با عنایت به آیین نامه ضمیمه شده تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و باهدف بهره مندی دانشجویان حائز شرایط در رشته پزشکی از سهمیه مذکور در آزمون دستیاری، الزامی است دانشجویان با در نظر گرفتن حداقل امتیازات پژوهشی، آموزشی و ...، به همراه مستندات لازم و تعیین شده تا مورخ 95/09/30 به دفتر EDC جهت بررسی و معرفی به وزارت بهداشت مراجعه نمایند.

آیین نامه

جداول امتیاز دهی

  • شنبه 01 آبان 1395
0 نظر

يکشنبه 06 خرداد 1397 . 06:02 .