همایش اعتباربخشی آموزشی واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 24 مرداد ماه برگزار می شود.

Untitled-1.jpg

همایش «اعتباربخشی آموزشی واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی» با حضور معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و اعضاء کمیته اعتباربخشی آموزشی کلیه واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 24 مرداد ماه 95 در سالن همایش بیمارستان فرهیختگان برگزار می شود.

در این همایش توضیحاتی در خصوص سنجه های اعتبار بخشی آموزشی در حوزه های ده گانه شامل :رسالت و اهداف،مدیریت ، منابع و امکانات آموزشی ،آموزش کارکنان ،آموزش مداوم فارغ التحصیلان ،خدمات دانشجویی ،پژوهشی و آموزش بالینی توسط مسئولان و مدیران حوزه علوم پزشکی دانشگاه در قالب پانل های آموزش ،پژوهش و خدمات سلامت ارائه میشود.

  • يکشنبه 24 مرداد 1395
0 نظر

پنجشنبه 28 تير 1397 . 04:30 .