اطلاعیه در خصوص کد شناسه استادان

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی تمام وقت،نیمه وقت و حق التدریس میرساند که تقاضای خود را جهت دریافت کد شناسه در سامانه ثبت نمایند.

اعضای محترم هیات علمی تمام وقت،نیمه وقت و حق التدریس تقاضای خود را جهت دریافت کد شناسه در سامانه  http://79.127.35.175:8080ثبت نمایند.

  • دوشنبه 18 مرداد 1395
0 نظر

شنبه 21 تير 1399 . 10:12 .