نخستين المپياد متمركز دانشجويان علوم پزشكي

4693ba70fe7ccf8c5461d5f42e16af89_L.jpg

برگزاري المپياد دانشجويي در واحد نجف آباد

المپياد علمي متمركز دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي با حضور معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و نيز شركت حدود 400 دانشجوي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از 47 واحد دانشگاهي به ميزباني واحد نجف آباد در حال اجرا مي باشد.

اين رقابت علمي در چهار حيطه فلسفه پزشكي،استدلال باليني ،تفكر علمي در علوم پايه و مديريت نظام سلامت برگزار شد.

  • دوشنبه 28 تير 1395
0 نظر

سه شنبه 24 تير 1399 . 09:55 .