ثبت نام کارگاه مقاله نویسی

ثبت نام جهت تشکیل کارگاه مقاله نویسی در دانشکده پزشکی

کلیه دانشجویانی که مایلنددرکارگاه مقاله نویسی در ترم تابستان شرکت نمایند می توانند جهت ثبت نام به EDCدانشکده پزشکی مراجعه کنند.

  • چهارشنبه 05 خرداد 1395
0 نظر

جمعه 01 تير 1397 . 23:11 .