برگزاری سمینار آشنایی با دیتابیس OVIDو EBSCO در سازمان مرکزی

در راستای دسترسی به دیتابیس OVIDو EBSCO سازمان مرکزی اقدام به برگزاری سمینار یک روزه آشنایی با دو موضوع ذکر شده در تاریخ 95/03/10نموده است.

در راستای دسترسی به دیتابیس OVIDو EBSCO ،سازمان مرکزی اقدام به برگزاری سمینار آشنایی و نحوه کار با آنها در تاریخ 95/03/10 از ساعت 8تالی12 در سازمان مرکزی ،ساختمان فرهیختگان (هتل) سالن سمینار فرهیختگان نموده است.اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان دانشکده پزشکی می توانند جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 95/03/06به EDCئدانشکده پزشکی مراجعه نمایند.
 

  • چهارشنبه 05 خرداد 1395
0 نظر

يکشنبه 06 خرداد 1397 . 06:01 .