سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد

سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد

به اطلاع می رساند آگاهی از برنامه ها و فعالیبت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از طریق لینک مذکور انجام خواهد شد

www.edc.iau.ir

  • شنبه 17 بهمن 1394
0 نظر

يکشنبه 06 خرداد 1397 . 06:01 .