سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (EDC)،

سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (EDC)، به آدرسwww.edc.iau.ir از تاریخ 4 بهمن ماه سال جاری راه اندازی شد.

 
سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (EDC)، به آدرسwww.edc.iau.ir  از تاریخ 4 بهمن ماه سال جاری راه اندازی شد.
 
 

به گزارش روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام داشت از این پس بروز رسانی اطلاعات دفاتر توسعه آموزش (EDC) و آگاهی از برنامه ها و فعالیت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) از طریق این سایت انجام می پذیرد.

  • سه شنبه 06 بهمن 1394
0 نظر

سه شنبه 24 تير 1399 . 10:03 .