چهل و هفتمین جلسه هیات ممیزه علوم پرشکی

در چهل و هفتمین جلسه هیات ممیزه علوم پرشکی موافقت شد: ارتقاء 21 عضو هیات علمی علوم پزشکی به مراتب دانشیاری و استادیاری

چهل و هفتمین جلسه هیات ممیزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 26 مهرماه 1394 در سالن اجلاس معاونت علوم پزشکی با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد. در این جلسه، پرونده متقاضیان ارتقای رتبه علمی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با ارتقاء 11 پرونده از مرتبه استادیاری به دانشیاری، 10 پرونده از مربی به استادیاری و همچنین با تبدیل 2 پرونده از وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با رای اکثریت موافقت بعمل آمد.
 
به گزارش روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  دکتر فرهاد ادهمی مقدم، دکتر بهزاد پوپک، دکتر محمدکریم رحیمی، دکتر ماندانا حسن زاد، دکتر محمدرضا خانی، دکتر سهیلا فضلی طبایی، دکتر شهرزاد خاکپور از واحد پزشکی تهران، دکتر آرش قدوسی از واحد اصفهان(خوراسگان)، دکتر سیده زهرا موسوی از واحد علوم دارویی تهران، دکتر سید احمد میردامادی از واحد نجف آباد، دکتر فرزین سرکارات از واحد دندانپزشکی تهران موفق به اخذ مرتبه دانشیاری شدند.
 
همچنین با  ارتقاء از مرتبه مربی به استادیاریِ دکتر مینا جوزی نجف آبادی از واحد نجف آباد، دکتر مریم رادمهر از واحد دزفول، دکتر خدیجه حاتمی پور از واحد تنکابن، دکتر سید وحیده حسینی از واحد زنجان، دکتر سیمین طهماسبی و دکتر اعظم علوی اشکفتکی از واحد شهرکرد، دکتر ابوالفضل فرهادی از واحد شیروان، دکتر حمید حجتی از واحد علی آباد کتول، دکتر محمدرضا محرابی و دکتر محسن میرزایی از واحد بروجرد موافقت شد.

  • دوشنبه 18 آبان 1394
0 نظر

پنجشنبه 28 تير 1397 . 04:31 .