برگزاری اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز پیشگیری از سرطان نسترن در تاریخ 9 مهرماه برگزار خواهد شد

اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن  که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز پیشگیری از سرطان نسترن در تاریخ 9 مهرماه برگزار خواهد شد

  • يکشنبه 21 تير 1394
0 نظر

چهارشنبه 07 آبان 1399 . 04:15 .