1
 
برنامه آموزشی 971

برنامه آموزشی 971

برنامه آموزشی 971

CLINICALKEY

CLINICALKEY

دسترسی به پایگاه اطلاع رسانیCLINICALKEY

برگزاری کمیته مشورتی دانشجویی

برگزاری کمیته مشورتی دانشجویی

برگزاری کمیته مشورتی دانشجویی

تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي

رفرنس های امتحان پره انترنی

رفرنس های امتحان پره انترنی

رفرنس های امتحان پره انترنی

برگزاری آزمون پایان دوره بخش اطفال

برگزاری آزمون پایان دوره بخش اطفال

برگزاری آزمون پایان دوره بخش اطفال

برگزاری آزمون استخدامی کادر درمان بیمارستان خاتم الانبیاء در واحد شاهرود

برگزاری آزمون استخدامی کادر درمان بیمارستان خاتم الانبیاء در واحد شاهرود

برگزاری آزمون استخدامی کادر درمان بیمارستان خاتم الانبیاء در واحد شاهرود

  • CLINICALKEY
  • دسترسی به پایگاه اطلاع رسانیCLINICALKEY ...

  • بازارچه خیریه
  • بازارچه خیریه دانشگاه آزاد شاهرود به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی ...