کسب دیپلم افتخار سیزدهمین المپیاد علمی توسط دو دانشجوی پزشکی

کسب دیپلم افتخار سیزدهمین المپیاد علمی توسط دو دانشجوی پزشکی

کسب دیپلم افتخار توسط آقایان فربد نوربینی و حمیدرضا اسفندیاری

کارگاه توانمندسازی اساتید دانشکده علوم پزشکی

کارگاه توانمندسازی اساتید دانشکده علوم پزشکی

مقدمات مقاله نویسی به زبان فارسی

دکتر بهروز یحیایی پژوهشگر برتر دانشگاه های آزاد اسلامی در استان سمنان

دکتر بهروز یحیایی پژوهشگر برتر دانشگاه های آزاد اسلامی در استان سمنان

پژوهشگر برتر در دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان

اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود از اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی این واحد دانش ...

سی و ششمین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دوره پزشکان عمومی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزار شد.

سی و ششمین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دوره پزشکان عمومی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزار شد.

سی و ششمین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی کشور به منظور ارزیابی صلاحیت بالینی پزشکا ...

برگزاری دو آزمون جامع پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی با شرکت  ۵۸ داوطلب رشته پزشکی در واحد شاهرود

برگزاری دو آزمون جامع پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی با شرکت ۵۸ داوطلب رشته پزشکی در واحد شاهرود

آزمون جامع پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با رع ...

سی و سومین دوره آزمون سراسری صلاحيت بالينى پزشكان عمومى در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد

سی و سومین دوره آزمون سراسری صلاحيت بالينى پزشكان عمومى در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد

سی و سومین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی کشور به منظور ارزیابی صلاحیت بالینی پزشکا ...