1
 
برگزاری بازارچه خیریه

برگزاری بازارچه خیریه

برگزاری بازارچه خیریه در دانشکده پزشکی

آزمون صلاحیت بالینی

آزمون صلاحیت بالینی

برگزاری سیزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

حضور در جوار قبور مطهر شهدای گمنام

حضور در جوار قبور مطهر شهدای گمنام

حضور در جوار قبور مطهر شهدای گمنام

برنامه آموزشی 971

برنامه آموزشی 971

برنامه آموزشی 971

CLINICALKEY

CLINICALKEY

دسترسی به پایگاه اطلاع رسانیCLINICALKEY

برگزاری کمیته مشورتی دانشجویی

برگزاری کمیته مشورتی دانشجویی

برگزاری کمیته مشورتی دانشجویی

تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي

منابع آزمون های جامع علوم پايه پزشكي- رشته دكتراي پزشكي عمومي

  • CLINICALKEY
  • دسترسی به پایگاه اطلاع رسانیCLINICALKEY ...