1
 
شروع ساخت و تجهیز skill lab در دانشکده علوم پزشکی

شروع ساخت و تجهیز skill lab در دانشکده علوم پزشکی

شروع ساخت و تجهیز skill lab در دانشکده علوم پزشکی

خبرنامه علوم پزشکی

خبرنامه علوم پزشکی

سی و یکمین خبرنامه حوزه علوم پزشکی منشر می شود.

برگزاري كارگاه اخلاق حرفه اي براي اعضاء هيات علمي علوم

برگزاري كارگاه اخلاق حرفه اي براي اعضاء هيات علمي علوم

برگزاري كارگاه اخلاق حرفه اي براي اعضاء هيات علمي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور در تا ...

خبرنامه علوم پزشکی

خبرنامه علوم پزشکی

سی امین خبرنامه علوم پزشکی منتشر می شود

خبرنامه  علوم پزشکی

خبرنامه علوم پزشکی

بیست و نهمین خبرنامه علوم پزشکی منتشر می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک کاربردی

برگزاری کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک کاربردی

برگزاری کارگاه بیوانفورماتیک کاربردی برای CRISPR/Case9

برگزاری سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی

برگزاری سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی

دومین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی (روش های نوین در ویرایش ژنوم و سلول درمانی)

فراخوان جذب نیروهای درمانی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی

فراخوان جذب نیروهای درمانی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی

آغاز فراخوان جذب نیروهای درمانی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی تابعه دانشگاه آزاد اسلامی